Prof. Dr. İSMAİL HAKKI İNAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. İSMAİL HAKKI İNAN

T: (0282) 250 2101

M hinan@nku.edu.tr

W hinan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1972-1977
Tez: , Eskişehir Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması (1977)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1970
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1970
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1988-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1983-1988
Doç. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1981-1983
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1977-1981
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1974-1977
İdari Görevler
Rektör Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2009
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ
2006-2015
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ
2006-2015
Rektör Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1992-1996
Dekan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1992-1994
Dekan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1988-1992
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ
1987-2006
Anabilim Dalı Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ
1987-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SERİNİKLİ N., İNAN İ. H., Küreselleşme sürecinde tarım kooperatifleri ve küreselleşmenin tarım kooperatiflerine etkisi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2011.
Özgün Makale Ulakbim
2. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN İ. H., The Firms´ Survival and Competition Through Global Expansion: A Case Study from Food Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011.
Özgün Makale Conference Proceedings Citation Index
3. İNAN İ. H., Norwegian Farmers´ Attitude Towards Agricultural Cooperative Organizations, Norwegian Farmers´ Attitude Towards Agricultural Cooperative Organizations, 2010.
Özgün Makale
4. İNAN İ. H., The Estimation of the Relationships Between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission By Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments, Journal of Quality&Quantity, Vol.42, 35-44, (2008)(SSCI), 2008.
Özgün Makale SSCI
5. İNAN İ. H., An Important Role of Local People to Joining of Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol:2, 352-358, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. İNAN İ. H., The Determination of Consumers´ Attitudes Towards Organic Vegetables & Fruits in İstanbul, Journal of Environmental Protection and Ecology, Volume:3, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. YUMUK GÜNAY G., İNAN İ. H., Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Aanlizi ile Değerlendirilmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005.
Özgün Makale
8. İNAN İ. H., Die Soziale Situaion der Ländlichen Haushalte und das Innovationsverhalten der Haushalsvorstände in Türkisch Thrakien, Land, Agrarwirtschaft und Gesellschaft, Zeitschrift für Land-und Agrarsoziologie Jg., 1998.
Özgün Makale
9. İNAN İ. H., The Foundation Probabilities of the Purification Establish-ments for the Textile Firms Located in Thrace Region, The Kriton Curi International Symposıum on Environmental. Management in the Mediterranean Region, Boğaziçi University, Volume:1, 1998.
Özgün Makale
10. İNAN İ. H., Economic Aspects of Turkish Sunflower Production and Vegetable Oil Industry, Thrace University, Tekirdağ Agricultural Faculty, Deutsch-Türkische Agrar-forschungen, (s.43-52), Hohenheim, 1992.
Özgün Makale -
11. İNAN İ. H., A Voluntary Group Farming Experience in Turkey: Seymen Village Development Cooperative, Journal of Cooperation in Turkey, The Turkish Cooperative Association, 1984.
Özgün Makale -
12. İNAN İ. H., The Role of Farmer Cooperatives in Agricultural Development, The Agricultural University of Norway, Department of Agricultural Economics, 1983.
Özgün Makale -
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZOLGUN H., İNAN İ. H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNİN UYGULANMASI, Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., TÜRKİYE´DE GIDA GÜVENCESİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016.
Özgün Makale CAP International
3. İNAN İ. H., Tarım İşletmelerinin Plânlanmasında Doğrusal Programlama Tekniğinin Uygulan-ması, Verimlilik Dergisi, 2010.
Özgün Makale
4. İNAN İ. H., Saray İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları, T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1996.
Özgün Makale
5. İNAN İ. H., Şarköy İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları, T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1996.
Özgün Makale
6. ÖZDEMİR G., Mülayim Z. G., İNAN İ. H., türk tarımında Girdi Kullanımında Kooperatiflerin Payı, tarım Ekonomisi Dergisi, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Plânlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, TÜBİTAK, Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi,, 1989.
Özgün Makale
8. İNAN İ. H., Değişken Fiyat Programlamasının Tarımda Kullanılması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1988.
Özgün Makale
9. İNAN İ. H., Tarımsal Kararlarda Bilgisayarlardan Yararlanma Olanakları, T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi,, 1988.
Özgün Makale
10. İNAN İ. H., Çorlu İlçesi Seymen Köy Kalkınma Kooperatifinde Grup Tarımının Ekonomik Analizi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 1984.
Özgün Makale
11. İNAN İ. H., Ortakların Kooperatife Bağlılık ve Güveni, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, 1984.
Özgün Makale
12. İNAN İ. H., Büyük Ölçekli Tarımın Yararları ve Sakıncaları, Verimlilik Dergisi, 1982.
Özgün Makale
13. İNAN İ. H., Kooperatiflerde Rasyonel Karar Verme Tekniği, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, 1981.
Özgün Makale -
14. İNAN İ. H., Ekonomik Kalkınmada Tarım, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi,, 1980.
Özgün Makale
15. İNAN İ. H., Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere ait Sorunlar ve Alınması Lâzım Gelen Tedbirler Hakkında Teknik Komite Raporu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,, 1980.
Özgün Makale
16. İNAN İ. H., Ülkemizde Tarımsal Kooperatifçilik Modellerinin Kooperatifçilik Anlayışı ve Teorisi Açısından Eleştirisi, Karınca Dergisi, 1979.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. İNAN İ. H., Çukobirlik Anamur Kooperatifinin Ekonomik Analizi ve Kooperatif-Ortak İlişkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010.
Özgün Makale
2. İNAN İ. H., Ülkemizde Tarımsal Kooperatifçilik Modellerinin Kooperatifçilik Anlayışı ve Teorisi Açısından Eleştirisi, Karınca Dergisi, 2010.
Özgün Makale
3. İNAN İ. H., Trakya’da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, 1999.
Özgün Makale
4. İNAN İ. H., Atatürk İlkeleri Işığında Kırsal Toplumumuzun Eğitime, Ailede Otoriter Yapıya ve Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranış Değişimi ve Türkiye AB İlişkileri Açısından Önemi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998.
Özgün Makale
5. İNAN İ. H., Atatürk İlkeleri Işığında Ziraat Mühendisliği ve Tarımsal Yayım Eğitiminin Değerlendirilmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,, 1998.
Özgün Makale
6. İNAN İ. H., Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, TÜAF-93,T.Ü.Ziraat Fakültesi, 1998.
Özgün Makale
7. İNAN İ. H., Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Trakya Üniversitesi Dergisi, 1996.
Özgün Makale
8. İNAN İ. H., Kırsal Kesime Yönelik Kamu Hizmetlerinin Organizasyonu :Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tarımsal Üretimi Geliştirme Proje Örneği, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi, 1996.
Özgün Makale
9. İNAN İ. H., Sulama Alanlarında Çiftçi Örgütlenmesi ve Örgütlü Katılımın Önemi, Tarım ve Mühendislik Dergisi,, 1996.
Özgün Makale
10. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Merkez İlçesi Dağ Köylerinin Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları, T.C. Tekirdağ Valiliği, İl Özel İdaresi Projesi, 1996.
Özgün Makale
11. İNAN İ. H., Ayçiçeği Tarımında Hibrit Tohumluk Kullanımı ve Üretici Gelirine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale
12. İNAN İ. H., Kişisel (Mikro) Bilgisayarlar ve Tarımda Kullanılma Olanakları, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
13. İNAN İ. H., Tarımda Verimlilik ve Kârlılığı Etkileyen Faktörler, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
14. İNAN İ. H., Tarımda Verimlilik ve Kârlılığı Etkileyen Faktörler, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
15. İNAN İ. H., Trakya ve Güney Marmara Bölgesinde Hibrit Ayçiçeği Tohumluğu Pazar Araştırması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
16. İNAN İ. H., Tüketicilerin Korunmasında Kooperatiflerin Rolü, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
17. İNAN İ. H., En Düşük Maliyetli Margarin Kompozisyonlarının Doğrusal Programlama Yöntemi ile Hesaplanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1992.
Özgün Makale
18. İNAN İ. H., Tarım Ürünleri Dışsatımında Pazar Araştırmasının Rolü ve Pazar Potansiyelinin Saptanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1992.
Özgün Makale
19. İNAN İ. H., Tekirdağ İlinde Tarımsal Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 1992.
Özgün Makale
20. İNAN İ. H., Ekonomi, (Ziraat Fakülteleri Öğrencileri için Ekonominin İlkeleri), T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1991.
Özgün Makale
21. İNAN İ. H., Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1991.
Özgün Makale
22. İNAN İ. H., Marmara Bölgesi Bağcılığının Ekonomik Önemi ve Yaş Üzüm Maliyetleri, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1990.
Özgün Makale
23. İNAN İ. H., Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1990.
Özgün Makale
24. İNAN İ. H., Bilgisayarla En Düşük Maliyetli Yem Karışımlarının Hesaplanması, Animalia Dergisi, 1989.
Özgün Makale
25. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Planlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", TÜBİTAK, Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 1989.
Özgün Makale
26. İNAN İ. H., Tarım İşletmelerinde Üretim Plânlamasının Önemi ve Yararları, Hasad Dergisi, 1988.
Özgün Makale
27. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Planlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK, VHAG-644 Nolu Proje, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları: 56, (Profesörlük Tezi-70 s.), 1988.
Özgün Makale
28. İNAN İ. H., Tarım Kooperatiflerinin Önemi,Hizmetleri ve Türkiye´de Tarım Kooperatifleri, Hasad Dergisi, 1987.
Özgün Makale
29. İNAN İ. H., Tarımsal Üretimde Optimum Gübre Kullanma Düzeyinin Saptanması, Gübre Fabrikaları T.A.Ş, Yorum Dergisi, 1987.
Özgün Makale
30. İNAN İ. H., Tarımsal Üretimi İç ve Dış Piyasaya Göre Gerçekleştirme Yolları, Hasad Dergisi, 1987.
Özgün Makale
31. İNAN İ. H., Ayçiçeği Üretiminde Verimlilik ve Kârlılık, Günebakan Dergisi, 1986.
Özgün Makale
32. İNAN İ. H., Tarım Ürünlerinde Fiyat Dalgalanmaları Nedenleri, Sonuçları ve Önlenmesi, Hasad Dergisi, 1986.
Özgün Makale
33. İNAN İ. H., Norveç´de Süt Kooperatiflerinin Faaliyetleri, T.C. Ziraat Bankası Dergisi,, 1984.
Özgün Makale
34. İNAN İ. H., Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinde Ürün Alımları ve Ürün Bedellerini Ödeme Şekilleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, 1984.
Özgün Makale
35. İNAN İ. H., Toprak Reformu ve Yeşil Devrim, Milliyet Gazetesi, 1982.
Özgün Makale
36. İNAN İ. H., Eskişehir Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Özetleri Kitabı, 1980.
Özgün Makale
37. İNAN İ. H., Kooperatiflerle Çiftçi Kuruluşlarının İlişkileri, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi,, 1980.
Özgün Makale
38. İNAN İ. H., Tarımda Bazı Önemli Problemlerin Çözümünde Markov Zincirlerinin Kullanılma Olanakları, Verimlilik Dergisi, 1979.
Özgün Makale
39. İNAN İ. H., Tarım Kooperatiflerinde Yatay ve Dikey Bütünleşme Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, 1979.
Özgün Makale
40. İNAN İ. H., Kooperatifçilik ve Ekonomik Sistemler, Taban Dergisi, 1978.
Özgün Makale
41. İNAN İ. H., Tarım İşletmelerinde Bütçe Metodu ile Plânlamaya ait Bir Örnek, Ziraat Ekonomisi Dergisi, 1978.
Özgün Makale
42. İNAN İ. H., Tarım Kooperatiflerinde Yatay ve Dikey Bütünleşme, Kooperatifçilik Dergisi, 1978.
Özgün Makale
43. İNAN İ. H., Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinin Fonksiyonları, Ülkemizde Görülen Başlıca Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kooperatifçilik Dergisi, 1978.
Özgün Makale
44. İNAN İ. H., Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1977.
Özgün Makale
45. İNAN İ. H., Norveç Tarımı ve Tarımsal Kooperatifçiliğine Genel Bir Bakış, Kooperatifçilik Dergisi, 1977.
Özgün Makale
46. İNAN İ. H., Doğrusal Programlamanın Yaklaşım Yöntemi ile Çiftlik Plânlamasının Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde Uygulanması, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Üretme Dergisi, 1976.
Özgün Makale
47. İNAN İ. H., Eskişehir Merkez ve Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Süt Maliyetleri ve Bunu Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 1976.
Özgün Makale
48. İNAN İ. H., Tarım Kooperatifleri çok Amaçlı mı, Yoksa Tek Amaçlı mı Olmalıdır?, Kooperatifçilik Dergisi, 1975.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İNAN İ. H., Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Yatırım Projeleri Hazırlama Tekniği, Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık, 2017.
Ders Kitabı
2. İNAN İ. H., Tarımsal İşletme Yönetimi, Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık, 2017.
Ders Kitabı
3. İNAN İ. H., TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİĞİ, Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık, 2016.
Bilimsel Kitap
4. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, (genişletilmiş üçüncü baskı), Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 2010.
Ders Kitabı
5. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi İstanbul, 2010.
Ders Kitabı
6. İNAN İ. H., Tarımsal İşletme Yönetimi ve Planlaması, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2008.
Ders Kitabı
7. İNAN İ. H., Türkiye´de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli. Araştırma Raporu, Yayın Yeri: İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2008.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
8. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi ve İşletmeciği, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2006.
Ders Kitabı
9. İNAN İ. H., Türkiye´de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2004.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
10. KORKUT A., İNAN İ. H., Saksılı Süs Bitkileri, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., 2002.
Bilimsel Kitap
11. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi ve İşletmeciği, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2001.
Ders Kitabı
12. İNAN İ. H., KUMKALE İ., GAYTANCIOĞLU O., TRAKYA´DA KIRSAL KESİMİN ÖRGÜTLENMESİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ, ÜRETİCİ BİRLİKLERİ VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNİN ROLÜ, Yayın Yeri: Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, 1999.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
13. İNAN İ. H., Tarim ekonomisi ve iŞletmeciliĞi., Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 1998.
Ders Kitabı
14. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1994.
Ders Kitabı
15. İNAN İ. H., tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1994.
Ders Kitabı
16. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1992.
Ders Kitabı
17. İNAN İ. H., Tarımsal Yayım, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1992.
Ders Kitabı
18. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, (gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskı), Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1990.
Ders Kitabı
19. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1987.
Ders Kitabı
20. İNAN İ. H., Ekonomi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1984.
Ders Kitabı
21. İNAN İ. H., Tarımsal İşletme Analizi ve Plânlaması, Yayın Yeri: T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1984.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İNAN İ. H., Environmental Problems of Thrace Region in Turkey, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
2. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., Süt ve Süt Ürünlerinde Güvenceyi Etkileyen Faktörlerin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi Örneği, 27th INTERNATIONALSCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
3. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., Determination Of Variables Effective On The Opinion Of Milk Producers About Ensuring Food Security In Milk: A Case Study Of Tr22 South Marmara Region, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
4. İNAN İ. H., The Evaluation of Environmental Effects in the Textile, Leather and Vegetable Oil Plants by Cluster Analysis, ERC/ODTÜ, Uluslararası Ekonomi Kongresi, Bildiri Kitabı (08.09.1999-11.09.1999).
Tam metin bildiri
5. İNAN İ. H., The Evaluation of Rural Development Potentialities And Prospects in Saray and Şarköy Counties of Tekirdağ Province, 5.Symposium vom 29.September-4.October 1997 an der Akdeniz Universtaat in AntalyaTürkei, Verlag Ulriech E. Grauer, Stuttgart 1998. (29.09.1997-04.10.1997).
Tam metin bildiri
6. İNAN İ. H., Entwicklungsproblemene der Türkischen Landwirtschaft, Symposium:Deutsch-Türkische Universitats-partnerschaften im Agrarbereich (17.03.1987-19.03.1987).
Tam metin bildiri
7. İNAN İ. H., The Development Problems of Turkish Agriculture, Symposium: Deutsch-Türkische Universtats-partnerschaften im Agrarbereich (17.03.1987-19.03.1987).
Özet bildiri
8. İNAN İ. H., Integration Issues in Agricultural Cooperatives in Turkey, Turkish Co-operative Congress (19.12.1984-21.12.1984).
Tam metin bildiri
9. İNAN İ. H., Agriculture and Agricultural Marketing in Turkey, Colorado State University.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., TÜRKİYE’DE SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU ve SEKTÖRE YÖNELİK POLİTİKALARIN İRDELENMESİ, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (25.05.2016-27.05.2016).
Tam metin bildiri
2. İNAN İ. H., BAŞARAN B., SANER G., YERCAN M., İNAN Ç., ÖZDOĞAN Ö., Türk tarım kooperatiflerinin AB tarım kooperatiflerine uyumu ve tarımsal sanayiye etkileri., ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VII. TEKNİK KONGRESİ (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri
3. İNAN İ. H., DİREK M., BAŞARAN B., BİRİNCİ S., ERKMEN E., TARIMDA ÖRGÜTLENME, TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VI. TEKNİK KONGRESİ (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
4. İNAN İ. H., BAŞARAN B., TÜRKİYE´DE tARIM kOOPERATİFLERİ İLE DİĞER ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, VI. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ (16.09.2004-18.09.2004).
Tam metin bildiri
5. İNAN İ. H., GÜLÇUBUK B., ERTUĞRUL C., Kantürer E., BARAN A., DİLMEN Ö., Türkiye´de Tarımda Kırsal Kesim Örgütlenmesi, Türkiye Ziraat Müh. V. Teknik Kong 17-21 Ocak, Ankara (17.01.2000-21.01.2000).
Tam metin bildiri
6. İNAN İ. H., Türkiye´de Patates Üretim Ekonomisi, Türkiye I. Patates Kongresi (14.03.1979-16.03.1979).
Tam metin bildiri
7. İNAN İ. H., Ayçiçeği ve Bitkisel Yağ Sanayiinin Ekonomik Yapısı, Ayçiçek Tarımı ve Destekleme Prim Uygulamaları Paneli.
Tam metin bildiri
8. İNAN İ. H., Ayçiçeği ve Bitkisel Yağ Sanayiinin Ekonomik Yapısı, Ayçiçek Tarımı ve Destekleme Prim Uygulamaları Paneli.
Tam metin bildiri
9. İNAN İ. H., Ayçiçeği ve Bitkisel Yağ Sanayiinin Ekonomik Yapısı, Ayçiçek Tarımı ve Destekleme Prim Uygulamaları Paneli.
Tam metin bildiri
10. İNAN İ. H., Buğday Üretiminde Verimlilik ve Rantabilite, Buğdaydan Ekmeğe Kongresi.
Tam metin bildiri
11. İNAN İ. H., Çevresel Mallarda Değerleme, Trakya´da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu.
Tam metin bildiri
12. İNAN İ. H., Dışsatım Amacıyla Yaş Meyve ve Sebze İşleyen İşletmelerde Karşılaşılan Pazarlama ve Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Türkiye I. Ulusal Bahçe Kongresi.
Tam metin bildiri
13. İNAN İ. H., Doğrusal Programlama Yöntemiyle Düşük Maliyetli Ergin ve Damızlık Alabalık Karma Yemlerinin Saptanması ve Fiyat Değişikliklerinin Optimal Çözümlere Etkisi, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
14. İNAN İ. H., Eskişehir Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması, II. Yöneylem Araştırma Kongresi.
Tam metin bildiri
15. İNAN İ. H., Etlik Piliçlerde Değişik Yem Kompozisyonlarına Göre En Kârlı Kesim Yaşının Belirlenmesi, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi.
Tam metin bildiri
16. İNAN İ. H., Gıda Sanayiinde Tarım Kooperatiflerinin Rolü, Gıda Sanayiinin Sorunları ve Serbest Bölgelerin Gıda Sanayiine Beklenen Etkileri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
17. İNAN İ. H., İşletme Yönetiminde Kalite Kontrol Çemberlerinin Rolü ve Uygulamadan Örnekler, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
18. İNAN İ. H., Kırsal Kalkınma ve Çevre İlişkileri, ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Edirne Şubesi, Bildiriler Kitabı.
Tam metin bildiri
19. İNAN İ. H., Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Haftası ´98, Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu.
Tam metin bildiri
20. İNAN İ. H., Marmara Bölgesi Bağcılığının Ekonomik Önemi ve Yaş Üzüm Maliyetleri, TÜBİTAK, Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu.
Özet bildiri
21. İNAN İ. H., Organizasyonlarda Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Etkisi, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
22. İNAN İ. H., Sözleşmeli Sebze Üretiminin Çanakkale İli Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu.
Tam metin bildiri
23. İNAN İ. H., “Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü:Çorlu Deri Sanayicileri Arıtma Tesisi Kooperatifleri Örneği”, Bir Üçüncü Sektör Kurumu Olarak 2000’li Yıllarda Kooperatifçilik, Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi.
Tam metin bildiri
24. İNAN İ. H., Süt Sığırcılığında Ekonomik Problemler ve Çözüm Yolları, I. Trakya Sığırcılık Semineri.
Tam metin bildiri
25. İNAN İ. H., Tarımda Bilgisayar Kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi.
Tam metin bildiri
26. İNAN İ. H., Tarımda Kooperatifleşme, 2.Türkiye İktisat Kongresi.
Tam metin bildiri
27. İNAN İ. H., Tarımda Teşkilâtlanma, Türkiye II. Tarım Kongresi.
Tam metin bildiri
28. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Anket Değerlendirmesi, ACIME, Macintosh üzerinde Akademik Uygulamalar, Bildiriler Kitabı.
Tam metin bildiri
29. İNAN İ. H., Tarımsal Desteklemede Üretici Örgütlerinin Rolü”, Dünya’da ve Türkiye’de Tarımsal Desteklemelere Yeni Yaklaşımlar, Tarım Haftası ’99 Sempozyumu.
Tam metin bildiri
30. İNAN İ. H., Tarımsal Ekonomik Araştırmaların Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım:Hesap Tablosu (Spread Sheet), I. Tarım Ekonomisi Kongresi,.
Tam metin bildiri
31. İNAN İ. H., Tarımsal Girdi Sanayiinde Faaliyette Bulunan Firmaların Pazar Paylarının Markov Zincirleri Yöntemi ile Saptanması, I. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
32. İNAN İ. H., Tarımsal Girdi Sanayiinde Faaliyette Bulunan Firmaların Pazar Paylarının Markov Zincirleri Yöntemi ile Saptanması, I. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
33. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Doğrusal Programlama Yöntemi ile Plânlanması ve Plânlı Çalışmanın İşletme Gelirine Etkisi, Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu.
Tam metin bildiri
34. İNAN İ. H., Trakya Bölgesinde Bitkisel Yağ Sektörünün Ekonomik Yapısı ve İşleyişi, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
35. İNAN İ. H., Trakya Bölgesinde Sanayileşmeden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, GAP I. Tarım Kongresi.
Tam metin bildiri
36. İNAN İ. H., Trakya Tarım İşletmelerinde Değişik Ürün Verimlerine Göre Biçerdöver,Traktör (55 BG) ve Ekipmanları için Gereken Optimum İşletme Plânlarının Doğrusal Programlama ile Saptanması, Tarımsal Mekanizasyon 12.Ulusal Kongresi.
Tam metin bildiri
37. İNAN İ. H., Trakya Tarım İşletmelerinde Yılda 500, 700 ve 1000 Saat çalıştırılan Bir Traktör (55 BG) için Gereken Optimum Arazi Büyüklükleri ve İşletme Organizasyonlarının Doğrusal Programlama ile Saptanması, Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi.
Tam metin bildiri
38. İNAN İ. H., Turunçgiller Dışsatımında Dereceleme ve Standardizasyonun Üretim Maliyetleri ve Satış Fiyatlarına Olan Etkileri, Türkiye I. Ulusal Bahçe Kongresi (Ekim ´92).
Tam metin bildiri
39. İNAN İ. H., Türkiye´de Karma Yem Üretimi ve Pazarlaması, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu.
Tam metin bildiri
40. İNAN İ. H., Türkiye´de Süt Sanayiinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
41. İNAN İ. H., Türkiye´de Süt Sanayiinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
42. İNAN İ. H., Türkiye´de Süt Sanayiinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
43. İNAN İ. H., Türkiye´de Tarım Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Öneriler, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi.
Tam metin bildiri
44. İNAN İ. H., Türkiye Tahıl Üretiminin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, TÜBİTAK, Türkiye Tahıl Sempozyumu,.
Tam metin bildiri
45. İNAN İ. H., Ülkemizde Sütçülük Kooperatiflerinin Kurulmasının Önemi, Ulusal Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
46. İNAN İ. H., Vadeli İşlem Piyasaları ve Bu Piyasalarda İşlem Gören Tarımsal Ürünlere İlişkin Uygulamalar, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2004-01.01.2004.
2. Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
3. Türkiye'de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
4. Trakya Bölgesinde Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2002.
5. Türkiye Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2002.
6. Türkiye'de Çeltik Üretimini Artırmaya ve Pirinç İthalatını Azaltmaya Yönelik Politikaların Geliştirilmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2002.
7. Türk Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı:Etkinsizlik, Sorunlar Ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2001-01.01.2001.
8. Trakya’da Tarımsal Ürün Maliyetleri , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2001-01.01.2001.
9. Trakya’da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1999-01.01.1999.
10. Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1998-01.01.1998.
11. Tekirdağ Merkez İlçesi Dağ Köylerinin Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1996-01.01.1996.
12. Saray İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1996-01.01.1996.
13. ޞarköy İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanaklar , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1996-01.01.1996.
14. Trakya ve Güney Marmara Bölgesinde Hibrit Ayçiçeği Tohumluğu Pazar Araştırması , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1993-01.01.1993.
15. Tekirdağ İlinde Süt Sığırcılığına Ağırlık Veren Tarım İşletmelerinin Planlanması , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.1985-01.01.1985.
16. Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu, DİĞER, Araştırmacı.
17. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, DİĞER, Araştırmacı.
Üyelikler
Tarım Ekonomisi Derneği, Üye.
Katıldığı Kurslar
Developing Markets for Agricultural Products, Yer:Colorado State University , 02.07.1984-31.08.1984.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
The Role of Agricultural Cooperatives in Agricultural Development, Yer:AAs-NLH (Norveç Tarım Üniversitesi) , 01.07.1982-31.08.1983.