Prof. Dr. İSMAİL HAKKI İNAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. İSMAİL HAKKI İNAN

T: (0282) 250 2101

M hinan@nku.edu.tr

W hinan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1972-1977
Tez: , Eskişehir Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması (1977)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1970
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1970
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1988-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1983-1988
Doç. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1981-1983
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1977-1981
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1974-1977
İdari Görevler
Rektör Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2009
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ
2006-2015
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ
2006-2015
Rektör Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1992-1996
Dekan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1992-1994
Dekan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1988-1992
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ
1987-2006
Anabilim Dalı Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ
1987-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SERİNİKLİ N., İNAN İ. H., Küreselleşme sürecinde tarım kooperatifleri ve küreselleşmenin tarım kooperatiflerine etkisi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2011.
Özgün Makale Ulakbim
2. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN İ. H., The Firms´ Survival and Competition Through Global Expansion: A Case Study from Food Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011.
Özgün Makale Conference Proceedings Citation Index
3. İNAN İ. H., Norwegian Farmers´ Attitude Towards Agricultural Cooperative Organizations, Norwegian Farmers´ Attitude Towards Agricultural Cooperative Organizations, 2010.
Özgün Makale
4. İNAN İ. H., The Estimation of the Relationships Between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission By Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments, Journal of Quality&Quantity, Vol.42, 35-44, (2008)(SSCI), 2008.
Özgün Makale SSCI
5. İNAN İ. H., An Important Role of Local People to Joining of Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol:2, 352-358, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. İNAN İ. H., The Determination of Consumers´ Attitudes Towards Organic Vegetables & Fruits in İstanbul, Journal of Environmental Protection and Ecology, Volume:3, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. YUMUK GÜNAY G., İNAN İ. H., Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Aanlizi ile Değerlendirilmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005.
Özgün Makale
8. İNAN İ. H., Die Soziale Situaion der Ländlichen Haushalte und das Innovationsverhalten der Haushalsvorstände in Türkisch Thrakien, Land, Agrarwirtschaft und Gesellschaft, Zeitschrift für Land-und Agrarsoziologie Jg., 1998.
Özgün Makale
9. İNAN İ. H., The Foundation Probabilities of the Purification Establish-ments for the Textile Firms Located in Thrace Region, The Kriton Curi International Symposıum on Environmental. Management in the Mediterranean Region, Boğaziçi University, Volume:1, 1998.
Özgün Makale
10. İNAN İ. H., Economic Aspects of Turkish Sunflower Production and Vegetable Oil Industry, Thrace University, Tekirdağ Agricultural Faculty, Deutsch-Türkische Agrar-forschungen, (s.43-52), Hohenheim, 1992.
Özgün Makale -
11. İNAN İ. H., A Voluntary Group Farming Experience in Turkey: Seymen Village Development Cooperative, Journal of Cooperation in Turkey, The Turkish Cooperative Association, 1984.
Özgün Makale -
12. İNAN İ. H., The Role of Farmer Cooperatives in Agricultural Development, The Agricultural University of Norway, Department of Agricultural Economics, 1983.
Özgün Makale -
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZOLGUN H., İNAN İ. H., TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNİN UYGULANMASI, Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., TÜRKİYE´DE GIDA GÜVENCESİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016.
Özgün Makale CAP International
3. İNAN İ. H., Tarım İşletmelerinin Plânlanmasında Doğrusal Programlama Tekniğinin Uygulan-ması, Verimlilik Dergisi, 2010.
Özgün Makale
4. , Serinikli, N., İ.H.İnan. Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğinin Ekonomik Analizi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 177-187, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , İnan, İ.H., A. Kubaş, O. Gaytancıoğlu, M. Ö. Azabağaoğlu, G. Unakıtan,. The Structure and Fundamental Problems of Vegetable Oil Industry in Turkey, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 8-15, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Yumuk, G., İ.H. İnan. Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 177-187, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , İnan, İ.H.. Alman Üniversitelerinde Tarımsal Eğitimin Yeniden Düzenlenmesi: Hohenheim Üniversitesinde Tarımsal Öğretim Reformu, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Gürel, A., F. Kromka, İ.H. İnan. Atatürk İlkeleri Işığında Kırsal Toplumumuzun Eğitime, Ailede Otoriter Yapıya ve Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranış Değişimi ve Türkiye AB İlişkileri Açısından Önemi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , Gürel, A., İ.H. İnan. Atatürk İlkeleri Işığında Ziraat Mühendisliği ve Tarımsal Yayım Eğitiminin Değerlendirilmesi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. İNAN İ. H., Saray İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları, T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1996.
Özgün Makale
11. İNAN İ. H., Şarköy İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları, T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1996.
Özgün Makale
12. , Gaytancıoğlu, O., İ.H. İnan, ޞ.Aksoy. Ayçiçeği Tarımında Hibrit Tohumluk Kullanımı ve Üretici Gelirine Etkisi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. , Kubaş, A., İ.H. İnan, ޞ. Aksoy. Çukobirlik Anamur Kooperatifinin Ekonomik Analizi ve Kooperatif-Ortak İlişkileri, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. , Güngör, H., İ.H. İnan. Tarım Ürünleri Dışsatımında Pazar Araştırmasının Rolü ve Pazar Potansiyelinin Saptanması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 63-72, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. , İnan, İ.H., H.H.Orak. En Düşük Maliyetli Margarin Kompozisyonlarının Doğrusal Programlama Yöntemi ile Hesaplanması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 49-55, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
16. , Özdemir, G., Z. G. Mülayim, İ. H. İnan. Türk Tarım Kooperatiflerinin Girdi Kullanımındaki Payı, Ziraat Ekonomisi Dergisi, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
17. ÖZDEMİR G., Mülayim Z. G., İNAN İ. H., türk tarımında Girdi Kullanımında Kooperatiflerin Payı, tarım Ekonomisi Dergisi, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
18. , Rehber, E., İnan, İ.H., ve C. Türkben, C.. Marmara Bölgesi Bağcılığının Ekonomik Önemi ve Yaş Üzüm Maliyetleri, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 31-39, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
19. , İnan, İ.H.. Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Planlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, TÜBİTAK, Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, cilt 13, ss. 337-352, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
20. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Plânlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, TÜBİTAK, Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi,, 1989.
Özgün Makale
21. İNAN İ. H., Değişken Fiyat Programlamasının Tarımda Kullanılması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1988.
Özgün Makale
22. İNAN İ. H., Tarımsal Kararlarda Bilgisayarlardan Yararlanma Olanakları, T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi,, 1988.
Özgün Makale
23. İNAN İ. H., Çorlu İlçesi Seymen Köy Kalkınma Kooperatifinde Grup Tarımının Ekonomik Analizi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 1984.
Özgün Makale
24. , İnan, İ.H.. A Voluntary Group Farming Experience in Turkey: Seymen Village Development Cooperative, Journal of Cooperation in Turkey, The Turkish Cooperative Association, ss. 14-15, 1984.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
25. , İnan, İ.H.. Integration Issues in Agricultural Cooperatives in Turkey, Turkish Co-operative Association Publications, ss. 175-185, 1984.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
26. , İnan, İ.H.. Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinde Ürün Alımları ve Ürün Bedellerini Ödeme ޞekilleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, ss. 9-30, 1984.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
27. İNAN İ. H., Ortakların Kooperatife Bağlılık ve Güveni, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, 1984.
Özgün Makale
28. İNAN İ. H., Büyük Ölçekli Tarımın Yararları ve Sakıncaları, Verimlilik Dergisi, 1982.
Özgün Makale
29. , İnan, İ.H.. Büyük Ölçekli Tarımın Yararları ve Sakıncaları, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, cilt 11, ss. 5-25, 1982.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
30. İNAN İ. H., Kooperatiflerde Rasyonel Karar Verme Tekniği, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, 1981.
Özgün Makale -
31. İNAN İ. H., Ekonomik Kalkınmada Tarım, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi,, 1980.
Özgün Makale
32. , İnan, İ.H., A. F. Açıl. Eskişehir Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Özetleri Kitabı, ss. 552-572, 1980.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
33. , İnan, İ.H.. Ekonomik Kalkınmada Tarım, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, ss. 200-217, 1980.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
34. İNAN İ. H., Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere ait Sorunlar ve Alınması Lâzım Gelen Tedbirler Hakkında Teknik Komite Raporu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,, 1980.
Özgün Makale
35. İNAN İ. H., Ülkemizde Tarımsal Kooperatifçilik Modellerinin Kooperatifçilik Anlayışı ve Teorisi Açısından Eleştirisi, Karınca Dergisi, 1979.
Özgün Makale
36. , İnan, İ.H.. Tarımda Bazı Önemli Problemlerin Çözümünde Markov Zincirlerinin Kullanılma Olanakları, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, cilt 8, ss. 5-20, 1979.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
37. , İnan, İ.H.. Tarım İşletmelerinde Bütçe Metodu ile Planlamaya ait Bir Örnek, Türk Zirai Ekonomi Derneği, Ziraat Ekonomisi Dergisi, cilt 26, ss. 4-20, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
38. , İnan, İ.H.. Tarım Kooperatiflerinde Yatay ve Dikey Bütünleşme, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergis, cilt 44, ss. 10-19, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
39. , İnan, İ.H.. Tarımsal Kooperatiflerin Kuruluşunda Ekonomik Esaslar, Kooperatif Dünyası Dergisi,, cilt 93, ss. 8-11, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
40. , İnan, İ.H.. Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinin Fonksiyonları, Ülkemizde Görülen Başlıca Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, cilt 42, ss. 25-33, 1978.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
41. , İnan, İ.H.. Norveç Tarımı ve Tarımsal Kooperatifçiliğine Genel Bir Bakış, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, cilt 37, ss. 20-27, 1977.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
42. , Açıl, A. F. ve İ. H. İnan. Eskişehir Merkez ve Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Süt Maliyetleri ve Bunu Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, cilt 26, ss. 403-423, 1976.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
43. , Açıl, A. F. ve İ. H. İnan. Eskişehir Merkez ve Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Süt Maliyetleri ve Bunu Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, cilt 26, ss. 403-423, 1976.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
44. , İnan, İ.H.. Tarım İşletmelerinin Planlanmasında Doğrusal Programlama Tekniğinin Uygulanması, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, cilt 5, ss. 55-85, 1975.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
45. , İnan, İ. H.. Tarım Kooperatifleri çok Amaçlı mı, Yoksa Tek Amaçlı mı Olmalıdır?, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, cilt 5, ss. 3-10, 1975.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. İNAN İ. H., Çukobirlik Anamur Kooperatifinin Ekonomik Analizi ve Kooperatif-Ortak İlişkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010.
Özgün Makale
2. İNAN İ. H., Ülkemizde Tarımsal Kooperatifçilik Modellerinin Kooperatifçilik Anlayışı ve Teorisi Açısından Eleştirisi, Karınca Dergisi, 2010.
Özgün Makale
3. , KUBAޞ A., İNAN İ.H., UNAKITAN G., ERBAY E.R.. The Estimation of the Relationships between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission by Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments, Journal of Quality & Quantity, cilt 42, ss. 35-44, 2008.
SSCI
4. , İnan, İ.H.. Atatürk, Tarım ve Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi, 2007.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , KUBAޞ, A.,İNAN, İ.H., HURMA, H., ERBAY, E.R.. An Important Role of Local People to Joining of Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt 2, ss. 352-358, 2007.
SCI-Expanded
6. , ORAMAN Y., İNAN İ.H . The Determination of Consumers Attitudes Towards Organic Vegetables & Fruits in Istanbul, Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt 3, ss. 556-564, 2007.
SCI-Expanded
7. , İNAN, İ.H., BARIޞ, Ö.. Trakya Bölgesi Tarımına Genel Bir Bakış, Trakya'nın Tek Tarım Dergisi, ss. 26-38, 2006.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , Tarımda Üretici Örgütlenmesi ve Pazar Yapılarının AB'ye Uyumu, Türktarım Dergisi, ss. 12-17, 2006.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , KUBAޞ A., İNAN İ.H., UNAKITAN G., ERBAY E.R.. The Estimation of the Relationships between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission by Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments, Quality and Quantity Journal, Springer, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , İnan, İ.H.. Üretici Katılımı Açısından Üretici Örgütlerinin Etkinliği, , ss. 40-52, 2003.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , İnan, İ.H.. Tarım Kesiminde Üretici Örgütlenmesi ve Kooperatifler, Türkiye Koop Dergisi, 2002.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
12. İNAN İ. H., Trakya’da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, 1999.
Özgün Makale
13. İNAN İ. H., Atatürk İlkeleri Işığında Kırsal Toplumumuzun Eğitime, Ailede Otoriter Yapıya ve Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranış Değişimi ve Türkiye AB İlişkileri Açısından Önemi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998.
Özgün Makale
14. İNAN İ. H., Atatürk İlkeleri Işığında Ziraat Mühendisliği ve Tarımsal Yayım Eğitiminin Değerlendirilmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,, 1998.
Özgün Makale
15. , PLANCK, U., İNAN, İ.H., GÜREL, A.. Die Soziale Situaion der Ländlichen Haushalte und das Innovationsverhalten der Haushalsvorstände in Türkisch Thrakien, Land, Agrarwirtschaft und Gesellschaft, Zeitschrift für Land-und Agrarsoziologie Jg., cilt 13, 1998.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
16. İNAN İ. H., Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, TÜAF-93,T.Ü.Ziraat Fakültesi, 1998.
Özgün Makale
17. , İnan, İ.H.. Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Trakya Üniversitesi Dergisi, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
18. İNAN İ. H., Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Trakya Üniversitesi Dergisi, 1996.
Özgün Makale
19. , İnan, İ.H., G. Özdemir, A. Kubaş. Sulama Alanlarında Çiftçi Örgütlenmesi ve Örgütlü Katılımın Önemi, Tarım ve Mühendislik Dergisi, ss. 18-18, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
20. İNAN İ. H., Kırsal Kesime Yönelik Kamu Hizmetlerinin Organizasyonu :Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tarımsal Üretimi Geliştirme Proje Örneği, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi, 1996.
Özgün Makale
21. İNAN İ. H., Sulama Alanlarında Çiftçi Örgütlenmesi ve Örgütlü Katılımın Önemi, Tarım ve Mühendislik Dergisi,, 1996.
Özgün Makale
22. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Merkez İlçesi Dağ Köylerinin Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları, T.C. Tekirdağ Valiliği, İl Özel İdaresi Projesi, 1996.
Özgün Makale
23. İNAN İ. H., Ayçiçeği Tarımında Hibrit Tohumluk Kullanımı ve Üretici Gelirine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale
24. , İnan, İ.H., H.Güngör. Kişisel (Mikro) Bilgisayarlar ve Tarımda Kullanılma Olanakları, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
25. , İnan, İ.H., H.Güngör. Tarımda Verimlilik ve Karlılığı Etkileyen Faktörler, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi , 1993.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
26. , İnan, İ.H., H.Güngör. Tüketicilerin Korunmasında Kooperatiflerin Rolü, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi , 1993.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
27. İNAN İ. H., Kişisel (Mikro) Bilgisayarlar ve Tarımda Kullanılma Olanakları, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
28. İNAN İ. H., Tarımda Verimlilik ve Kârlılığı Etkileyen Faktörler, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
29. İNAN İ. H., Tarımda Verimlilik ve Kârlılığı Etkileyen Faktörler, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
30. İNAN İ. H., Trakya ve Güney Marmara Bölgesinde Hibrit Ayçiçeği Tohumluğu Pazar Araştırması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
31. İNAN İ. H., Tüketicilerin Korunmasında Kooperatiflerin Rolü, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Özgün Makale
32. İNAN İ. H., En Düşük Maliyetli Margarin Kompozisyonlarının Doğrusal Programlama Yöntemi ile Hesaplanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1992.
Özgün Makale
33. İNAN İ. H., Tarım Ürünleri Dışsatımında Pazar Araştırmasının Rolü ve Pazar Potansiyelinin Saptanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1992.
Özgün Makale
34. İNAN İ. H., Tekirdağ İlinde Tarımsal Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 1992.
Özgün Makale
35. İNAN İ. H., Ekonomi, (Ziraat Fakülteleri Öğrencileri için Ekonominin İlkeleri), T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1991.
Özgün Makale
36. İNAN İ. H., Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1991.
Özgün Makale
37. İNAN İ. H., Marmara Bölgesi Bağcılığının Ekonomik Önemi ve Yaş Üzüm Maliyetleri, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1990.
Özgün Makale
38. İNAN İ. H., Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1990.
Özgün Makale
39. İNAN İ. H., Bilgisayarla En Düşük Maliyetli Yem Karışımlarının Hesaplanması, Animalia Dergisi, 1989.
Özgün Makale
40. , İnan, İ.H.. Bilgisayarla En Düşük Maliyetli Yem Karışımlarının Hesaplanması, Animalia Dergisi, ss. 36-40, 1989.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
41. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Planlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", TÜBİTAK, Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 1989.
Özgün Makale
42. , İnan, İ.H.. Hakkı Hayvancılık İşletmelerinde Üretim Planlaması ve Pazarlamanın Önemi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, ss. 21-26, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
43. , İnan, İ.H., ޞ. Aksoy. Değişken Fiyat Programlamasının Tarımda Kullanılması, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, ss. 6-6, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
44. , İnan, İ.H.. Tarım İşletmelerinde Üretim Planlamasının Önemi ve Yararları, Hasad Dergisi, ss. 28-29, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
45. , İnan, İ.H.. Tarımsal Kararlarda Bilgisayarlardan Yararlanma Olanakları, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
46. , İnan, İ.H.. Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Planlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1988.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
47. İNAN İ. H., Tarım İşletmelerinde Üretim Plânlamasının Önemi ve Yararları, Hasad Dergisi, 1988.
Özgün Makale
48. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Optimum İşletme Planlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK, VHAG-644 Nolu Proje, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları: 56, (Profesörlük Tezi-70 s.), 1988.
Özgün Makale
49. , İnan, İ.H.. Tarımsal Üretimde Optimum Gübre Kullanma Düzeyinin Saptanması, Yorum Dergisi, ss. 4-6, 1987.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
50. , İnan, İ.H.. Tarımsal Üretimi İç ve Dış Piyasaya Göre Gerçekleştirme Yolları, Hasad Dergisi, ss. 27-28, 1987.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
51. İNAN İ. H., Tarım Kooperatiflerinin Önemi,Hizmetleri ve Türkiye´de Tarım Kooperatifleri, Hasad Dergisi, 1987.
Özgün Makale
52. , Tarım Kooperatiflerinin Önemi, Hizmetleri ve Türkiye'de Tarım Kooperatifleri, Hasad Dergisi, ss. 33-34, 1987.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
53. İNAN İ. H., Tarımsal Üretimde Optimum Gübre Kullanma Düzeyinin Saptanması, Gübre Fabrikaları T.A.Ş, Yorum Dergisi, 1987.
Özgün Makale
54. İNAN İ. H., Tarımsal Üretimi İç ve Dış Piyasaya Göre Gerçekleştirme Yolları, Hasad Dergisi, 1987.
Özgün Makale
55. İNAN İ. H., Ayçiçeği Üretiminde Verimlilik ve Kârlılık, Günebakan Dergisi, 1986.
Özgün Makale
56. , İnan, İ.H.. Ayçiçeği Üretiminde Verimlilik ve Karlılık, Günebakan Dergisi, ss. 9-10, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
57. , İnan, İ.H.. Tarım Ürünlerinde Fiyat Dalgalanmaları Nedenleri Sonuçları ve Önlenmesi, Hasad Dergisi, ss. 4-5, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
58. İNAN İ. H., Tarım Ürünlerinde Fiyat Dalgalanmaları Nedenleri, Sonuçları ve Önlenmesi, Hasad Dergisi, 1986.
Özgün Makale
59. , İnan, İ.H.. Ortakların Kooperatife Bağlılık ve Güveni, Karınca Dergisi, cilt 565, 1984.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
60. İNAN İ. H., Norveç´de Süt Kooperatiflerinin Faaliyetleri, T.C. Ziraat Bankası Dergisi,, 1984.
Özgün Makale
61. , Norveç'de Süt Kooperatiflerinin Faaliyetleri, T.C.Ziraat Bankası Dergisi, ss. 33-38, 1984.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
62. İNAN İ. H., Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinde Ürün Alımları ve Ürün Bedellerini Ödeme Şekilleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, 1984.
Özgün Makale
63. , İnan, İ.H.. Norwegian Farmers Attitude Towards Agricultural Cooperative Organizations, Report, 1983.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
64. , İnan, İ.H.. The Role of Farmer Cooperatives in Agricultural Development, Individual Study Report, 1983.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
65. , İnan, İ.H.. Toprak Reformu ve Yeşil Devrim, Milliyet Gazetesi, 1982.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
66. İNAN İ. H., Toprak Reformu ve Yeşil Devrim, Milliyet Gazetesi, 1982.
Özgün Makale
67. , İnan, İ.H.. Kooperatiflerde Rasyonel Karar Verme Tekniği, Karınca Dergisi, cilt 529, ss. 21-23, 1981.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
68. İNAN İ. H., Eskişehir Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Özetleri Kitabı, 1980.
Özgün Makale
69. , İnan, İ. H.. Kooperatiflerle Çiftçi Kuruluşlarının İlişkileri, Karınca Dergisi, cilt 520, ss. 26-27, 1980.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
70. İNAN İ. H., Kooperatiflerle Çiftçi Kuruluşlarının İlişkileri, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Karınca Dergisi,, 1980.
Özgün Makale
71. , Malatacık, A.V., Ü. E. Çölaşan, M. Bülbül, İ.H. İnan, K. Kalfa ve C. Aktaş. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere ait Sorunlar ve Alınması Lazım Gelen Tedbirler Hakkında Teknik Komite Raporu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 1980.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
72. İNAN İ. H., Tarımda Bazı Önemli Problemlerin Çözümünde Markov Zincirlerinin Kullanılma Olanakları, Verimlilik Dergisi, 1979.
Özgün Makale
73. İNAN İ. H., Tarım Kooperatiflerinde Yatay ve Dikey Bütünleşme Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Dergisi, 1979.
Özgün Makale
74. , İnan, İ. H.. Kooperatifçilik ve Ekonomik Sistemler, Taban Dergisi, cilt 35, ss. 26-33, 1978.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
75. , İnan, İ. H.. Ülkemizde Tarımsal Kooperatifçilik Modellerinin Kooperatifçilik Anlayışı ve Teorisi Açısından Eleştirisi, Karınca Dergisi, cilt 506, ss. 15-19, 1978.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
76. İNAN İ. H., Kooperatifçilik ve Ekonomik Sistemler, Taban Dergisi, 1978.
Özgün Makale
77. İNAN İ. H., Tarım İşletmelerinde Bütçe Metodu ile Plânlamaya ait Bir Örnek, Ziraat Ekonomisi Dergisi, 1978.
Özgün Makale
78. İNAN İ. H., Tarım Kooperatiflerinde Yatay ve Dikey Bütünleşme, Kooperatifçilik Dergisi, 1978.
Özgün Makale
79. İNAN İ. H., Tarımsal Pazarlama Kooperatiflerinin Fonksiyonları, Ülkemizde Görülen Başlıca Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kooperatifçilik Dergisi, 1978.
Özgün Makale
80. İNAN İ. H., Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1977.
Özgün Makale
81. İNAN İ. H., Norveç Tarımı ve Tarımsal Kooperatifçiliğine Genel Bir Bakış, Kooperatifçilik Dergisi, 1977.
Özgün Makale
82. İNAN İ. H., Doğrusal Programlamanın Yaklaşım Yöntemi ile Çiftlik Plânlamasının Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde Uygulanması, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Üretme Dergisi, 1976.
Özgün Makale
83. İNAN İ. H., Eskişehir Merkez ve Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Süt Maliyetleri ve Bunu Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 1976.
Özgün Makale
84. , İnan, İ. H.. Doğrusal Programlamanın Yaklaşım Yöntemi ile Çiftlik Planlamasının Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde Uygulanması, Üretme Dergisi, cilt 7, ss. 19-26, 1976.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
85. İNAN İ. H., Tarım Kooperatifleri çok Amaçlı mı, Yoksa Tek Amaçlı mı Olmalıdır?, Kooperatifçilik Dergisi, 1975.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , , 2003.
2. , İnan, İ.H.. Marketing Organizations and Cooperative Associations for Organic Farming , Yayın Yeri: CIHEAM/MAICH , 2003.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İNAN İ. H., Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Yatırım Projeleri Hazırlama Tekniği, Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık, 2017.
Ders Kitabı
2. İNAN İ. H., Tarımsal İşletme Yönetimi, Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık, 2017.
Ders Kitabı
3. İNAN İ. H., TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİĞİ, Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık, 2016.
Bilimsel Kitap
4. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, (genişletilmiş üçüncü baskı), Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 2010.
Ders Kitabı
5. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi İstanbul, 2010.
Ders Kitabı
6. İNAN İ. H., Tarımsal İşletme Yönetimi ve Planlaması, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2008.
Ders Kitabı
7. İNAN İ. H., Türkiye´de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli. Araştırma Raporu, Yayın Yeri: İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2008.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
8. , İnan, İ. H. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Güncellenmiş 7. Baskı , Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2006.
9. , İnan, İ. H. Tarımsal İşletme Planlaması , Yayın Yeri: Tekirdağ , 2006.
10. , İnan, İ. H. Tarımsal İşletme Yönetimi , Yayın Yeri: Tekirdağ, 2006.
11. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi ve İşletmeciği, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2006.
Ders Kitabı
12. , İnan, İ. H. Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik Hareketi ve Avrupa Modeli , Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2004.
13. İNAN İ. H., Türkiye´de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2004.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
14. , İnan,İ.H., O.Gaytancıoğlu, R.Erbay, F.YILMAZ. Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organiza, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
15. , İnan, İ.H.. Temel Ekonomi, 4.Baskı , Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2003.
16. , O. Gaytancıoğlu, İ.H. İnan, H. Hurma, C. Demirkol. Türkiye'de Bakliyat Üretimindeki Sorunların, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
17. KORKUT A., İNAN İ. H., Saksılı Süs Bitkileri, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., 2002.
Bilimsel Kitap
18. , İnan, İ.H.. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Genişletilmiş 6. Baskı , Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2001.
19. , İnan, İ.H.. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 5. Baskı , Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2001.
20. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi ve İşletmeciği, Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 2001.
Ders Kitabı
21. , İnan, İ.H.. Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği: Tarım, Hayvancılık, Gıda ve İmalat Sanayi Yatı, Yayın Yeri: Tekirdağ, 2000.
22. , İnan, İ.H., İ. Kumkale, O. Gaytancıoğlu. Trakya'da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooper, Yayın Yeri: Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, 1999.
23. İNAN İ. H., KUMKALE İ., GAYTANCIOĞLU O., TRAKYA´DA KIRSAL KESİMİN ÖRGÜTLENMESİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ, ÜRETİCİ BİRLİKLERİ VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNİN ROLÜ, Yayın Yeri: Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, 1999.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
24. , İnan, İ.H.. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, , Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi , 1998.
25. İNAN İ. H., Tarim ekonomisi ve iŞletmeciliĞi., Yayın Yeri: Avcı Ofset Basımevi, 1998.
Ders Kitabı
26. , İnan, İ.H.. Çiftlik Yönetimi ve Planlaması , Yayın Yeri: Tekirdağ, 1996.
27. , İnan, İ.H.. Proje Hazırlama ve Değerlendirme , Yayın Yeri: Tekirdağ, 1995.
28. , İnan, İ.H.. Temel Ekonomi , Yayın Yeri: Tekirdağ, 1995.
29. , İnan, İ.H.. Tarım Ekonomisi, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1994.
30. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1994.
Ders Kitabı
31. İNAN İ. H., tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1994.
Ders Kitabı
32. , İnan, İ.H.. Tarım Ekonomisi , Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık , 1992.
33. , İnan, İ.H.. Tarımsal Yayım , Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1992.
34. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 1992.
Ders Kitabı
35. İNAN İ. H., Tarımsal Yayım, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1992.
Ders Kitabı
36. , İnan, İ.H.. Ekonomi , Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1991.
37. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, (gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskı), Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1990.
Ders Kitabı
38. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1987.
Ders Kitabı
39. İNAN İ. H., Ekonomi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1984.
Ders Kitabı
40. , İnan, İ.H.. Çorlu İlçesi Seymen Köy Kalkınma Kooperatifinde Grup Tarımının Ekonomik Analizi , Yayın Yeri: Türk Kooperatifçilik Kurumu, 1984.
41. İNAN İ. H., Tarımsal İşletme Analizi ve Plânlaması, Yayın Yeri: T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1984.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İNAN İ. H., Environmental Problems of Thrace Region in Turkey, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
2. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., Süt ve Süt Ürünlerinde Güvenceyi Etkileyen Faktörlerin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi Örneği, 27th INTERNATIONALSCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
3. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., Determination Of Variables Effective On The Opinion Of Milk Producers About Ensuring Food Security In Milk: A Case Study Of Tr22 South Marmara Region, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
4. , (03.10.2005-09.10.2005).
Tam metin bildiri
5. , (03.10.2005-09.10.2005).
Tam metin bildiri
6. , (14.07.2005-15.07.2005).
Tam metin bildiri
7. , (14.07.2005-15.07.2005).
Tam metin bildiri
8. , (06.09.2003-09.09.2003).
Tam metin bildiri
9. , (22.05.2003-23.05.2003).
Tam metin bildiri
10. , (19.04.2001-20.04.2001).
Tam metin bildiri
11. , (01.01.2001-).
Tam metin bildiri
12. , (03.11.1999-06.11.1999).
Tam metin bildiri
13. , (27.09.1999-02.10.1999).
Tam metin bildiri
14. , (08.09.1999-11.09.1999).
Tam metin bildiri
15. , (08.09.1999-11.09.1999).
Tam metin bildiri
16. İNAN İ. H., The Evaluation of Environmental Effects in the Textile, Leather and Vegetable Oil Plants by Cluster Analysis, ERC/ODTÜ, Uluslararası Ekonomi Kongresi, Bildiri Kitabı (08.09.1999-11.09.1999).
Tam metin bildiri
17. , (29.09.1998-04.10.1998).
Tam metin bildiri
18. , (01.01.1998-).
Tam metin bildiri
19. İNAN İ. H., The Evaluation of Rural Development Potentialities And Prospects in Saray and Şarköy Counties of Tekirdağ Province, 5.Symposium vom 29.September-4.October 1997 an der Akdeniz Universtaat in AntalyaTürkei, Verlag Ulriech E. Grauer, Stuttgart 1998. (29.09.1997-04.10.1997).
Tam metin bildiri
20. , (06.11.1996-09.11.1996).
Tam metin bildiri
21. , (01.01.1992-).
Tam metin bildiri
22. , (23.05.1990-25.05.1990).
Tam metin bildiri
23. , (17.03.1987-19.03.1987).
Tam metin bildiri
24. İNAN İ. H., Entwicklungsproblemene der Türkischen Landwirtschaft, Symposium:Deutsch-Türkische Universitats-partnerschaften im Agrarbereich (17.03.1987-19.03.1987).
Tam metin bildiri
25. İNAN İ. H., The Development Problems of Turkish Agriculture, Symposium: Deutsch-Türkische Universtats-partnerschaften im Agrarbereich (17.03.1987-19.03.1987).
Özet bildiri
26. , (17.03.1987-18.03.1987).
Tam metin bildiri
27. İNAN İ. H., Integration Issues in Agricultural Cooperatives in Turkey, Turkish Co-operative Congress (19.12.1984-21.12.1984).
Tam metin bildiri
28. İNAN İ. H., Agriculture and Agricultural Marketing in Turkey, Colorado State University.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. NİYAZ Ö. C., İNAN İ. H., TÜRKİYE’DE SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU ve SEKTÖRE YÖNELİK POLİTİKALARIN İRDELENMESİ, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (25.05.2016-27.05.2016).
Tam metin bildiri
2. İNAN İ. H., BAŞARAN B., SANER G., YERCAN M., İNAN Ç., ÖZDOĞAN Ö., Türk tarım kooperatiflerinin AB tarım kooperatiflerine uyumu ve tarımsal sanayiye etkileri., ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VII. TEKNİK KONGRESİ (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri
3. İNAN İ. H., DİREK M., BAŞARAN B., BİRİNCİ S., ERKMEN E., TARIMDA ÖRGÜTLENME, TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VI. TEKNİK KONGRESİ (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
4. İNAN İ. H., BAŞARAN B., TÜRKİYE´DE tARIM kOOPERATİFLERİ İLE DİĞER ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, VI. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ (16.09.2004-18.09.2004).
Tam metin bildiri
5. İNAN İ. H., GÜLÇUBUK B., ERTUĞRUL C., Kantürer E., BARAN A., DİLMEN Ö., Türkiye´de Tarımda Kırsal Kesim Örgütlenmesi, Türkiye Ziraat Müh. V. Teknik Kong 17-21 Ocak, Ankara (17.01.2000-21.01.2000).
Tam metin bildiri
6. İNAN İ. H., Türkiye´de Patates Üretim Ekonomisi, Türkiye I. Patates Kongresi (14.03.1979-16.03.1979).
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
11. , .
Tam metin bildiri
12. , .
Tam metin bildiri
13. , .
Tam metin bildiri
14. , .
Tam metin bildiri
15. , .
Tam metin bildiri
16. , .
Tam metin bildiri
17. , .
Tam metin bildiri
18. , .
Tam metin bildiri
19. , .
Tam metin bildiri
20. , .
Tam metin bildiri
21. , .
Tam metin bildiri
22. , .
Tam metin bildiri
23. , .
Tam metin bildiri
24. , .
Tam metin bildiri
25. , .
Tam metin bildiri
26. , .
Tam metin bildiri
27. , .
Tam metin bildiri
28. , .
Tam metin bildiri
29. , .
Tam metin bildiri
30. , .
Tam metin bildiri
31. , .
Tam metin bildiri
32. , .
Tam metin bildiri
33. , .
Tam metin bildiri
34. , .
Tam metin bildiri
35. , .
Tam metin bildiri
36. , .
Tam metin bildiri
37. , .
Tam metin bildiri
38. , .
Tam metin bildiri
39. , .
Tam metin bildiri
40. , .
Tam metin bildiri
41. , .
Tam metin bildiri
42. , .
Tam metin bildiri
43. , .
Tam metin bildiri
44. , .
Tam metin bildiri
45. , .
Tam metin bildiri
46. , .
Tam metin bildiri
47. , .
Tam metin bildiri
48. , .
Tam metin bildiri
49. , .
Tam metin bildiri
50. , .
Tam metin bildiri
51. , .
Tam metin bildiri
52. , .
Tam metin bildiri
53. , .
Tam metin bildiri
54. , .
Tam metin bildiri
55. , .
Tam metin bildiri
56. , .
Tam metin bildiri
57. , .
Tam metin bildiri
58. , .
Tam metin bildiri
59. , .
Tam metin bildiri
60. , .
Tam metin bildiri
61. , .
Tam metin bildiri
62. , .
Tam metin bildiri
63. , .
Tam metin bildiri
64. , .
Tam metin bildiri
65. , .
Tam metin bildiri
66. İNAN İ. H., Ayçiçeği ve Bitkisel Yağ Sanayiinin Ekonomik Yapısı, Ayçiçek Tarımı ve Destekleme Prim Uygulamaları Paneli.
Tam metin bildiri
67. İNAN İ. H., Ayçiçeği ve Bitkisel Yağ Sanayiinin Ekonomik Yapısı, Ayçiçek Tarımı ve Destekleme Prim Uygulamaları Paneli.
Tam metin bildiri
68. İNAN İ. H., Ayçiçeği ve Bitkisel Yağ Sanayiinin Ekonomik Yapısı, Ayçiçek Tarımı ve Destekleme Prim Uygulamaları Paneli.
Tam metin bildiri
69. İNAN İ. H., Buğday Üretiminde Verimlilik ve Rantabilite, Buğdaydan Ekmeğe Kongresi.
Tam metin bildiri
70. İNAN İ. H., Çevresel Mallarda Değerleme, Trakya´da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu.
Tam metin bildiri
71. İNAN İ. H., Dışsatım Amacıyla Yaş Meyve ve Sebze İşleyen İşletmelerde Karşılaşılan Pazarlama ve Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Türkiye I. Ulusal Bahçe Kongresi.
Tam metin bildiri
72. İNAN İ. H., Doğrusal Programlama Yöntemiyle Düşük Maliyetli Ergin ve Damızlık Alabalık Karma Yemlerinin Saptanması ve Fiyat Değişikliklerinin Optimal Çözümlere Etkisi, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
73. İNAN İ. H., Eskişehir Alpu Ovası Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal) Programlama Yöntemi ile Saptanması, II. Yöneylem Araştırma Kongresi.
Tam metin bildiri
74. İNAN İ. H., Etlik Piliçlerde Değişik Yem Kompozisyonlarına Göre En Kârlı Kesim Yaşının Belirlenmesi, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi.
Tam metin bildiri
75. İNAN İ. H., Gıda Sanayiinde Tarım Kooperatiflerinin Rolü, Gıda Sanayiinin Sorunları ve Serbest Bölgelerin Gıda Sanayiine Beklenen Etkileri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
76. İNAN İ. H., İşletme Yönetiminde Kalite Kontrol Çemberlerinin Rolü ve Uygulamadan Örnekler, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
77. İNAN İ. H., Kırsal Kalkınma ve Çevre İlişkileri, ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Edirne Şubesi, Bildiriler Kitabı.
Tam metin bildiri
78. İNAN İ. H., Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Haftası ´98, Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu.
Tam metin bildiri
79. İNAN İ. H., Marmara Bölgesi Bağcılığının Ekonomik Önemi ve Yaş Üzüm Maliyetleri, TÜBİTAK, Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu.
Özet bildiri
80. İNAN İ. H., Organizasyonlarda Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Etkisi, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
81. İNAN İ. H., Sözleşmeli Sebze Üretiminin Çanakkale İli Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu.
Tam metin bildiri
82. İNAN İ. H., “Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü:Çorlu Deri Sanayicileri Arıtma Tesisi Kooperatifleri Örneği”, Bir Üçüncü Sektör Kurumu Olarak 2000’li Yıllarda Kooperatifçilik, Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi.
Tam metin bildiri
83. İNAN İ. H., Süt Sığırcılığında Ekonomik Problemler ve Çözüm Yolları, I. Trakya Sığırcılık Semineri.
Tam metin bildiri
84. İNAN İ. H., Tarımda Bilgisayar Kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi.
Tam metin bildiri
85. İNAN İ. H., Tarımda Kooperatifleşme, 2.Türkiye İktisat Kongresi.
Tam metin bildiri
86. İNAN İ. H., Tarımda Teşkilâtlanma, Türkiye II. Tarım Kongresi.
Tam metin bildiri
87. İNAN İ. H., Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Anket Değerlendirmesi, ACIME, Macintosh üzerinde Akademik Uygulamalar, Bildiriler Kitabı.
Tam metin bildiri
88. İNAN İ. H., Tarımsal Desteklemede Üretici Örgütlerinin Rolü”, Dünya’da ve Türkiye’de Tarımsal Desteklemelere Yeni Yaklaşımlar, Tarım Haftası ’99 Sempozyumu.
Tam metin bildiri
89. İNAN İ. H., Tarımsal Ekonomik Araştırmaların Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım:Hesap Tablosu (Spread Sheet), I. Tarım Ekonomisi Kongresi,.
Tam metin bildiri
90. İNAN İ. H., Tarımsal Girdi Sanayiinde Faaliyette Bulunan Firmaların Pazar Paylarının Markov Zincirleri Yöntemi ile Saptanması, I. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
91. İNAN İ. H., Tarımsal Girdi Sanayiinde Faaliyette Bulunan Firmaların Pazar Paylarının Markov Zincirleri Yöntemi ile Saptanması, I. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
92. İNAN İ. H., Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Doğrusal Programlama Yöntemi ile Plânlanması ve Plânlı Çalışmanın İşletme Gelirine Etkisi, Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu.
Tam metin bildiri
93. İNAN İ. H., Trakya Bölgesinde Bitkisel Yağ Sektörünün Ekonomik Yapısı ve İşleyişi, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
94. İNAN İ. H., Trakya Bölgesinde Sanayileşmeden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, GAP I. Tarım Kongresi.
Tam metin bildiri
95. İNAN İ. H., Trakya Tarım İşletmelerinde Değişik Ürün Verimlerine Göre Biçerdöver,Traktör (55 BG) ve Ekipmanları için Gereken Optimum İşletme Plânlarının Doğrusal Programlama ile Saptanması, Tarımsal Mekanizasyon 12.Ulusal Kongresi.
Tam metin bildiri
96. İNAN İ. H., Trakya Tarım İşletmelerinde Yılda 500, 700 ve 1000 Saat çalıştırılan Bir Traktör (55 BG) için Gereken Optimum Arazi Büyüklükleri ve İşletme Organizasyonlarının Doğrusal Programlama ile Saptanması, Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi.
Tam metin bildiri
97. İNAN İ. H., Turunçgiller Dışsatımında Dereceleme ve Standardizasyonun Üretim Maliyetleri ve Satış Fiyatlarına Olan Etkileri, Türkiye I. Ulusal Bahçe Kongresi (Ekim ´92).
Tam metin bildiri
98. İNAN İ. H., Türkiye´de Karma Yem Üretimi ve Pazarlaması, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu.
Tam metin bildiri
99. İNAN İ. H., Türkiye´de Süt Sanayiinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
100. İNAN İ. H., Türkiye´de Süt Sanayiinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
101. İNAN İ. H., Türkiye´de Süt Sanayiinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
102. İNAN İ. H., Türkiye´de Tarım Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Öneriler, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi.
Tam metin bildiri
103. İNAN İ. H., Türkiye Tahıl Üretiminin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, TÜBİTAK, Türkiye Tahıl Sempozyumu,.
Tam metin bildiri
104. İNAN İ. H., Ülkemizde Sütçülük Kooperatiflerinin Kurulmasının Önemi, Ulusal Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
105. İNAN İ. H., Vadeli İşlem Piyasaları ve Bu Piyasalarda İşlem Gören Tarımsal Ürünlere İlişkin Uygulamalar, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2004-01.01.2004.
2. Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
3. Türkiye'de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2003-01.01.2003.
4. Trakya Bölgesinde Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2002.
5. Türkiye Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2002.
6. Türkiye'de Çeltik Üretimini Artırmaya ve Pirinç İthalatını Azaltmaya Yönelik Politikaların Geliştirilmesi , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2002.
7. Türk Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı:Etkinsizlik, Sorunlar Ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2001-01.01.2001.
8. Trakya’da Tarımsal Ürün Maliyetleri , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2001-01.01.2001.
9. Trakya’da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1999-01.01.1999.
10. Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1998-01.01.1998.
11. Tekirdağ Merkez İlçesi Dağ Köylerinin Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1996-01.01.1996.
12. Saray İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1996-01.01.1996.
13. ޞarköy İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanaklar , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1996-01.01.1996.
14. Trakya ve Güney Marmara Bölgesinde Hibrit Ayçiçeği Tohumluğu Pazar Araştırması , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1993-01.01.1993.
15. Tekirdağ İlinde Süt Sığırcılığına Ağırlık Veren Tarım İşletmelerinin Planlanması , TÜBİTAK PROJESİ, 01.01.1985-01.01.1985.
16. Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu, DİĞER, Araştırmacı.
17. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, DİĞER, Araştırmacı.
Üyelikler
Tarım Ekonomisi Derneği, Üye.
Katıldığı Kurslar
Developing Markets for Agricultural Products, Yer:Colorado State University , 02.07.1984-31.08.1984.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
The Role of Agricultural Cooperatives in Agricultural Development, Yer:AAs-NLH (Norveç Tarım Üniversitesi) , 01.07.1982-31.08.1983.